View all

Acoustic cafe Tom Wood Schertler SA

Acoustic cafe Tom Wood Schertler SA

Price: Call

Price: Call

Code:

Buy nowLoa liền công suất (Active): 1 Sub + 2 Full
+   1 x(sub 12"), 2 x Full (LF 8", HF 1")
+   Tần số đáp ứng: 45Hz---150Hz /150Hz --- 20kHz
+   SPL peak: 126dB/121dB
+   Công suất : 800w + 350w + 350w